Phiên bản live của Đến Bao Giờ được thu âm, ghi hình tại sân khấu Lan Anh, Sài Gòn cùng ban nhạc Cá Hồi Hoang.

Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.

► Cá Hồi Hoang: https://www.facebook.com/cahoihoang
► Datmaniac: https://www.facebook.com/transondat